Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszych usług, potwierdzasz i akceptujesz, że używamy plików cookie. Czytaj dalej

Reklamacje

 1. All In Casino zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie doznania użytkownika będą pozytywne i rzetelne. Jeśli jednak klient chce złożyć skargę, może skontaktować się z All In Casino w następujący sposób:

  a. Wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].
  b. Kontaktując się z Obsługą Klienta, za pośrednictwem naszej funkcji czatu na żywo.

 2. Reklamacje są rozpatrywane przez nasz dział obsługi klienta i przesyłane dalej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 3. All In Casino niezwłocznie rozpatrzy każdą skargę złożoną przez zarejestrowanego gracza w odniesieniu do:

  a. Działania gry obsługiwanej przez All In Casino;
  b. b. Zachowania konsultanta All In Casino w operacjach związanych z grą obsługiwaną przez All In Casino;
  c. Sposobu rozliczenia zakładu;
  d. d. Dowolnego aspektu działania usług oferowanych przez All In Casino.

 4. Wszelkie roszczenia dotyczące transakcji w związku z kontem All In Casino powinny być zgłaszane All In Casino w ciągu 6 miesięcy od realizacji transakcji, płatności lub rozliczenia, które miało lub powinno mieć miejsce. W przeciwnym wypadku All In Casino zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do nieuwzględnienia takiego roszczenia.

 5. Aby skarga została rozpatrzona w możliwie najszybszy i najskuteczniejszy sposób, musi zawierać jasne i jednoznaczne informacje na temat tożsamości skarżącego oraz powinna obejmować wszystkie istotne szczegóły i fakty, które stanowiły podstawę reklamacji.

 6. All In Casino nie toleruje agresywnych, obraźliwych, ofensywnych, grożących, wulgarnych, seksualnych lub obraźliwych zachowań i oświadczeń. W przypadku, gdy klient zachowuje się w taki sposób, wszyscy w kasynie będą mieli prawo do przerwania wszelkiej komunikacji i jeśli uznają to za stosowne, mogą zawiesić lub zamknąć jego konto. Jeśli uznają takie działanie za konieczne, All In Casino może również przekazać sprawę do odpowiednich organów regulacyjnych lub organów ścigania.

 7. All In Casino dołoży wszelkich starań, żeby każda sprawa została rozwiązana tak szybko, jak to możliwe i zapewni, w miarę możliwości, polubowne jej rozstrzygnięcie.

 8. All In Casino poinformuje skarżącego o statusie lub wyniku reklamacji w rozsądnym terminie.

 9. Jeśli All In Casino nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu w sposób satysfakcjonujący klienta, może on przekazać nierozwiązany spór wraz ze wszystkimi istotnymi faktami do [email protected].