Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszych usług, potwierdzasz i akceptujesz, że używamy plików cookie. Czytaj dalej

WARUNKI I ZASADY

Warunki użytkowania Wersja 1.4 Warunki te zostały ostatnio zaktualizowane w dniu [16 lipca 2021]

1.Ogólne 2.Moje konto 3.Weryfikacja konta 4.Depozyty 5.Wypłaty 6.Grupy graczy z ograniczeniami 7.Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu 8.Odpowiedzialna gra 9.Ochrona danych 10.Skargi 11.Wiadomości SMS i e-mail 12.Ograniczenie odpowiedzialności 13.Warunki użytkowania zakładów sportowych 14.Naruszenie warunków umowy 15.Obowiązujące prawo

1. Ogólne

1.1. Niniejsze Warunki stanowią oficjalne źródło odniesienia dla wszelkich komplikacji/sporów, związanych z korzystaniem z AllInCasino.com, naszych usług lub oprogramowania. Wszystkie gry rozgrywane w AllInCasino.com podlegają zasadom określonym w niniejszych Warunkach i Zasadach. Użytkownik jest odpowiedzialny za uważne przeczytanie niniejszych Warunków i Zasad oraz upewnienie się, że je rozumie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami i Zasadami, powinieneś powstrzymać się od dalszego korzystania ze stron internetowych.

1.2. AllInCasino.com jest obsługiwane przez Familypot BV (posiadacz licencji wydanej przez Antillephone #8048/JAZ), spółkę z siedzibą pod adresem Fransche Bloemweg 4 Willemstad, 149948, Curacao oraz FifthStreet Tech Ltd, spółkę zarejestrowana na Cyprze z siedzibą pod adresem Voukourestiou, 25, Neptune House, 1st floor, Flat/Office 11, Zakaki, 3045, Limassol, Cypr. Familypot B.V. jest spółką całkowicie zależną od FifthStreet Tech Ltd, przy czym ta ostatnia świadczy usługi zarządzania, płatności i wsparcia związanego z działaniem witryny.

1.3. Familypot jest określany jako „firma”, „my”, „nas” lub „nasz”, a gracz i zarejestrowany użytkownik, będą określani jako „Ty”, „Twój”, „użytkownik końcowy”, „posiadacz konta” lub „gracz”, w stosownych przypadkach.

1.4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i Zasad w dowolnym momencie.

1.5. Niniejsze Warunki i Zasady wraz z Polityką Prywatności, Polityką Bonusów, Polityką Płatności, Polityką Reklamacji i wszelkimi innymi zasadami na naszej stronie, wspólnie regulują relacje z nami podczas korzystania z witryny lub dowolnej funkcji udostępnianej za pośrednictwem strony internetowej.

1.6. Zaleca się zachowywanie kopii wszystkich zasad, reguł i zapisów transakcji.

1.7. Warunki i Zasady obowiązują od momentu opublikowania ich na tej stronie, ale nigdy nie wpływają wstecz na promocje bonusowe. Gracz jest jednak odpowiedzialny za regularne sprawdzanie Warunków i Zasad przed odebraniem bonusów lub postawieniem zakładów.

1.8. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Warunkami w anglojęzycznej wersji językowej a wersją w jakimkolwiek innym języku wersja anglojęzyczna zostanie uznana za nadrzędną.


  1. Moje konto 2.1. Żeby móc grać w gry na prawdziwe pieniądze, należy założyć konto. Jeśli rejestrujesz się lub dokonujesz wpłaty za pomocą BankID, lub innej podobnej formy weryfikacji elektronicznej, upoważniasz nas do otrzymywania Twoich danych osobowych z takiego systemu stron trzecich i na podstawie tych informacji, do utworzenia Twojego konta gracza.

2.2. Żeby zarejestrować i otworzyć konto, zostaniesz poproszony o podanie dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych, które mogą obejmować imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), adres miejsca zamieszkania i wszelkie inne informacje, które mogą być uznane za niezbędne. Użytkownik zgadza się utrzymywać i niezwłocznie aktualizować swoje dane rejestracyjne w celu zapewnienia ich dokładności i kompletności przez cały czas. O każdej zmianie danych rejestracyjnych należy niezwłocznie powiadomić nas za pośrednictwem adresu e-mail użytego do rejestracji konta. Jeśli którakolwiek z podanych przez Ciebie informacji jest niedokładna, nieaktualna, niekompletna lub jeśli mamy uzasadnione podstawy, żeby tak sądzić, możemy według własnego uznania odmówić Ci dostępu do usług, zawiesić lub zamknąć Twoje konto w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.

2.3. Minimalny wiek wymagany do założenia konta to 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z naszych usług. Każda osoba rejestrująca konto gwarantuje, że nie jest niepełnoletnia (poniżej 18 roku życia).

2.4. Gracze mieszkający w krajach, które nie są dostępne na stronie rejestracji, nie mogą zakładać konta i grać

2.5. Zastrzegamy sobie prawo do zakazania otwierania konta w naszym serwisie niektórym osobom z dowolnej jurysdykcji.

2.6. Żaden pracownik, przedstawiciel kadry kierowniczej, menedżer, dyrektor, konsultant, agent, firmy stowarzyszone, dostawca lub sprzedawca firmy ani nikt inny, mający dostęp do informacji poufnych, nie może uczestniczyć w żadnej z gier w okresie ich zatrudnienia lub zaangażowania.

2.7. Dozwolone jest tylko jedno konto na osobę (jedno imię, jedno konto, jeden adres IP). Korzystanie z wielu kont jest surowo zabronione i w takich przypadkach wszystkie konta zostaną natychmiast zamknięte.

2.8. Jeśli wielu graczy chce grać na AllInCasino.com ze wspólnego środowiska komputerowego (akademiki, współdzielone mieszkanie itp.), zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy skontaktowali się z naszym działem wsparcia przed utworzeniem kont, aby uniknąć niepotrzebnych procedur bezpieczeństwa.

2.9. Każdy gracz jest odpowiedzialny za utrzymanie i ochronę bezpieczeństwa swojego konta. Gracze nie powinni zezwalać osobom trzecim na dostęp lub korzystanie z ich konta. W związku z tym gracz przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje jakiejkolwiek działalności osób trzecich i nie odstępując od ogólności żadnego innego odszkodowania zawartego w niniejszym dokumencie, zgadza się zwolnić Familypot, jego pracowników, dyrektorów, agentów lub przedstawicieli z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody z tego wynikające. Wszelkie straty spowodowane działalnością osób trzecich nie będą przez nas zwracane i w żaden sposób nie ponosimy za to odpowiedzialności. Jeśli jakiekolwiek wygrane będą pochodzić z dostępu osób trzecich, zostaną skonfiskowane, a konto trwale zamknięte.

2.10. Gracz nie może być zaangażowany w żadne bezprawne działania (oszustwa, zmowy, przekupstwo lub inne) związane z udziałem w którejkolwiek z oferowanych usług i nie może używać żadnych metod, technik lub oprogramowania wspomagającego ani urządzeń w celu udziału w którejkolwiek z gier. W przypadku takiego zachowania niniejszym zastrzegamy sobie prawo do konfiskaty środków, unieważnienia, zamknięcia konta lub unieważnienia udziału gracza w grze.


3. Weryfikacja konta

3.1. Wszystkie konta muszą zostać zweryfikowane pod kątem wieku, zapobiegania oszustwom, przetwarzania płatności, ograniczeń promocji, zamknięcia konta itp.

3.2. AllInCasino.com zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów w celu weryfikacji konta. Aby konto zostało zweryfikowane, gracz musi przesłać kopie wszystkich następujących dokumentów osobistych:

  • Kopia osobistego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport); oraz
  • Kopia rachunku za media (gaz, prąd, woda, telefon stacjonarny – nie może być starsza niż 6 miesięcy) z nazwiskiem i adresem zarejestrowanym na koncie w AllInCasino.com.

3.3. Dodatkowe dokumenty, które mogą być wymagane do weryfikacji, obejmują między innymi: karty bankowe, wyciągi bankowe, dokumenty źródła majątku i źródła funduszy oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą być potrzebne do zakończenia procesu weryfikacji.

3.4. Proces weryfikacji nastąpi wtedy, kiedy posiadacz konta ma w sumie depozyty i wypłaty na sumę dwóch tysięcy Euro (2000 €) lub równowartość w innej walucie.

3.5. Gdy wymagane są dokumenty, gracz musi przesłać je na swoje konto All In Casino.

3.6. W przypadku żądania dokumentów do weryfikacji konta, wszelkie oczekujące wypłaty zostaną anulowane. Po zakończeniu weryfikacji gracz może zażądać nowej wypłaty.

3.7. Jeśli z jakiegokolwiek powodu gracz odmawia lub nie jest w stanie dostarczyć nam żądanych dokumentów, All In Casino zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta i konfiskaty wszelkich dostępnych środków.

3.8. Gracz, który wpłaca depozyt lub gra na naszej stronie, logując się za pomocą BankID, zamiast używać innych danych logowania specyficznych dla witryny, upoważnia nas do zbierania niezbędnych informacji identyfikacyjnych za pośrednictwem BankID i utworzenia konta gracza w jego imieniu.


4. Depozyty

4.1. Jeśli chcesz stawiać zakłady w AllInCasino.com, wymagamy od ciebie dokonania minimalnej wpłaty zgodną z naszą Polityką Płatności, którą możesz następnie wykorzystać do obstawiania zakładów. Wpłaty na konto użytkownika mogą być dokonywane za pośrednictwem różnych dostawców płatności, którzy od czasu do czasu mogą się zmieniać. Procedury, warunki, opłaty i inne warunki różnią się w zależności od dostawcy płatności. Możesz dokonać wpłaty na swoje konto tylko za pośrednictwem witryny.

4.2. Do zasilenia konta możesz używać tylko własnej karty kredytowej/debetowej lub innej metody płatności. Imię i nazwisko pojawiające się na kartach kredytowych lub zarejestrowane w metodach płatności używanych do wpłat, lub wypłat, musi odpowiadać nazwisku zarejestrowanemu na Twoim koncie. Obowiązkiem posiadacza karty jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi hazardu online, obowiązującymi w kraju posiadacza karty.

4.3. Gry losowe w Internecie mogą być nielegalny w jurysdykcji, w której się znajdujesz. Jeśli tak jest, nie jesteś upoważniony do użycia karty płatniczej w celu sfinalizowania transakcji.

4.4. Wpłacone środki będą dostępne na koncie w rozsądnym terminie po potwierdzeniu wpłaty.

4.5. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu wpłaty na konto w dowolnym momencie.

4.6. Nie udzielamy żadnych kredytów za korzystanie z usług. Ponadto nie można naliczać odsetek w przypadku opóźnienia w przetwarzaniu środków w ramach rutynowych procesów wypłat, a my w żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w przetwarzaniu takich środków przez osoby trzecie, w tym między innymi banki i płatności usługodawcy.

4.7. Transfer środków pomiędzy kontami graczy jest zabroniony.


5. Wypłaty

5.1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać wypłaty z istniejącego salda konta, pod warunkiem, że wszystkie płatności zostały potwierdzone i wszystkie kwoty zdeponowane, a inne warunki zostały spełnione.

5.2. Wypłaty będą dokonywane na twoje konto bankowe lub inne dostępne metody wypłaty w naszej zakładce „wypłata”. Jeśli to możliwe, wypłaty będą realizowane przy użyciu tej samej metody, z której korzystałeś do wpłacania środków pieniężnych.

5.3. Wypłaty mogą być realizowane tylko na konto zarejestrowane na właściciela konta i musi mieć takie samo imię, nazwisko oraz adres, jakie zostały zapisane w naszych rejestrach.

5.4. Nie będzie możliwe wypłacenie środków oznaczonych jako „pieniądze bonusowe”, a także środków zablokowanych w przerwanej grze.

5.5. Wnioski o wypłatę przelewem bankowym będą ograniczone do minimum 100 € za każde żądanie wypłaty. Każde żądanie niższe niż ta kwota zostanie odrzucone, a środki zostaną zwrócone do salda gracza. Gracz może następnie złożyć nowe żądanie wypłaty zgodnie z niniejszym limitem.

5.6. Chociaż nie możemy ponosić odpowiedzialności za czas przetwarzania płatności, staramy się przetwarzać wnioski o wypłatę w ciągu 1-3 dni roboczych, po weryfikacji wymaganych dokumentów.

5.7. Jeśli weryfikacja nie została zakończona w całości, zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku o wypłatę. Weryfikacja ta obejmuje weryfikację tożsamości, wieku, lokalizacji oraz numeru telefonu. Weryfikacja może obejmować żądanie kopii dokumentu tożsamości, rachunku za media itp. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do żądania poświadczonego notarialnie dowodu osobistego lub równoważnego poświadczonego dowodu osobistego, zgodnie z obowiązującym prawem jurysdykcji użytkownika.

5.8. Możemy pobierać przypisane opłaty za przetwarzanie wypłat i będzie to wyraźnie zaznaczone podczas realizacji żądania wypłaty.

5.9. Możesz wypłacić maksymalną kwotę 20 000 € miesięcznie, 10 000 € tygodniowo i nie więcej niż 5 000 € dziennie, z wyjątkiem wygranych w progresywnym jackpocie, gdzie nie obowiązują żadne ograniczenia. Gracze VIP mogą mieć prawo do wyższych limitów wypłat.

5.10. Jeśli wygrasz 100 000 € lub więcej, zastrzegamy sobie prawo do podzielenia wypłaty na dziesięć rat, wypłacanych jako 10% co miesiąc przez 10 miesięcy, aż do wypłacenia pełnej kwoty. Nie otrzymasz żadnych odsetek od zaległych kwot i nie będziesz traktować nas jako instytucji finansowej.

5.11. W celu zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy wszystkie depozyty, które nie są związane z promocją bonusu, muszą zostać postawione co najmniej jeden (1) raz przed wypłatą. Jednocześnie w przypadku podejrzenia oszustwa lub prania pieniędzy, AllInCasino.com może zawiesić wszystkie środki na koncie gracza i zamknąć konto bez wcześniejszego powiadomienia.

5.12. Gracz ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie należne podatki od nagród lub wygranych pobranych od Familypot.


6. Grupy graczy z ograniczeniami

6.1. Użytkownicy z następujących krajów nie mogą otwierać konta gracza lub stawiać zakładów na prawdziwe pieniądze w naszym kasynie:

Samoa Amerykańskie (AS), Belgia (BE), Bułgaria (BG), Birma (MM), Chiny i ich terytoria: Chiny (CN), Curacao (CW), Estonia (EE), Francja (FR), Guam (GU), Hongkong (HK), Iran (IR), Irak (IQ), Izrael (IL), Włochy (IT), Korea: Korea Północna (KP), Korea Południowa (KR), Laos (LA), Libia (LY), Makau (MO), Malezja (MY), Holandia (NL), Słowenia (SI), Somalia (SO), Hiszpania (ES), Sudan (SD), Syria (SY), Turcja (TR), Zjednoczone Królestwo (GB), Stany Zjednoczone i ich terytoria: Stany Zjednoczone (USA), Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych (UM), Mariany Północne (MP), Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych (VI), Szwecja (SW).

6.2. Jako gracz jesteś świadomy, że prawo do dostępu i korzystania z witryny i wszelkich produktów na niej oferowanych, w niektórych krajach może być uznane za nielegalne. Familypot nie jest w stanie zweryfikować legalności usług w każdej jurysdykcji, w związku z czym jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostęp do naszej strony i korzystanie z niej jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Twoim kraju i gwarantujesz nam, że hazard nie jest nielegalny na terytorium, na którym mieszkasz. Ponadto oświadczasz, że nie jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych i ich terenów zależnych, baz wojskowych i terytoriów. Familypot surowo zabrania osobom fizycznym (w tym tymczasowym odwiedzającym) znajdującym się w określonych jurysdykcjach lub ich mieszkańcom (w celu uniknięcia wątpliwości), logowania i rejestracji konta z krajów, które nie występują na rozwijanej liście podczas etapu rejestracji.


7. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

7.1. Podlegamy przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i musimy w tym zakresie dołożyć należytej staranności wobec użytkowników.

7.2. Informacje przekazane nam do celów naszych obowiązków, będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

7.3. Gracz niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wykorzystamy uzyskane od niego informacje do naszych zobowiązań do zachowania należytej ostrożności do przeprowadzenia wyszukiwania publicznego i przeprowadzenia kontroli w celu weryfikacji dostarczonych nam informacji.

7.4. Podczas gdy wykonujemy obowiązki należytej ostrożności, gracz może mieć możliwość dalszego korzystania ze swojego konta. Nie będzie on jednak mógł wpływać na żadne wypłaty z takiego konta, dopóki nasze procedury weryfikacyjne nie zostaną zakończone.

7.5. W przypadku gdy nie jesteśmy w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań z tytułu należytej ostrożności, ponieważ nie otrzymaliśmy wymaganych informacji od gracza lub w inny sposób nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości, nie można podejmować żadnych działań z konta, a konto zostanie zablokowane lub zamknięte. W takim przypadku zwrócimy wszelkie środki znajdujące się na koncie w momencie zablokowania lub zamknięcia konta, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do opóźnienia lub wstrzymania płatności wszystkich, lub wybranych środków gracza w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

7.6. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji i dokumentacji w celu wypełnienia naszych zobowiązań do należytej ostrożności, a wszelkie komunikaty dotyczące dostarczania informacji/dokumentacji nie są uważane za ostateczne w tym zakresie.

7.7. Jeśli dowiemy się lub podejmiemy podejrzenia, że informacje dostarczone przez gracza są istotnie fałszywe, anulujemy rejestrację i podejmiemy wszelkie inne kroki, które na mocy prawa mogą być przez nas wymagane. W takich okolicznościach nie wypłacimy żadnych wygranych.


8. Odpowiedzialna gra

8.1. Popieramy odpowiedzialną grę i uprawianie hazardu. Chcemy, abyś cieszył się swoim doświadczeniem na naszej stronie, zachowując świadomość społecznych i finansowych szkód związanych z problemem hazardu.

8.2. Oferujemy możliwość zastosowania limitów na koncie w dowolnym momencie. Jeśli limit został ustawiony i osiągnięty, nie będziesz mógł kontynuować gry przekraczającej go. Użytkownik może według własnego uznania zastosować następujące limity:
a. Limit strat: pozwala kontrolować maksymalną kwotę prawdziwych pieniędzy, które możesz stracić;
b. Limit wpłat: pozwala ograniczyć ilość środków, które możesz wpłacić na swoje konto.
Możesz wprowadzić dzienne, tygodniowe lub miesięczne limity.
Możesz również zastosować limit na swoim koncie, kontaktując się z działem obsługi klienta.

8.3. Dla tych klientów, którzy chcą ograniczyć granie, oferujemy dobrowolne narzędzia samowykluczenia, które umożliwiają zamknięcie konta lub ograniczenie możliwości zawierania zakładów.

8.4. Żeby skorzystać z opcji samowykluczenia, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected], zawierająca szczegóły dotyczące konta, które chcesz wykluczyć, oraz okres, na jaki chcesz zastosować samowykluczenie. Jeśli okres nie zostanie podany, wykluczymy cię na minimalny czas.

8.5. Dołożymy wszelkich starań, żeby zrealizować twoje żądanie w rozsądnym terminie i zapewnić zgodność z twoim samowykluczeniem. Akceptujesz jednak, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za kontynuowanie gry przed wdrożeniem wniosku lub próby korzystania z witryny, których nie rozpoznamy.

8.6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyłączenia i limity są ustalane dla danego konta, a jeśli ma konta na więcej niż jednej stronie, należącej do nas, musi ustawić limity dla każdego konta.

8.7. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji lub pomocy, dotyczącej naszych różnych funkcji odpowiedzialnej gry, skontaktuj się z naszą obsługą klienta AllInCasino.com.

8.8. Każde zamknięcie konta jest ważne wyłącznie dla AllInCasino.com i nie obejmuje żadnych innych stron internetowych obsługiwanych przez nas.

8.9. Wszystkie ograniczenia wchodzą w życie natychmiast po rozpatrzeniu wniosku przez nasz dział wsparcia.


9. Ochrona danych

9.1. Niniejszym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i integralności danych przesyłanych na naszej stronie internetowej. Użytkownik niniejszym gwarantuje podjęcie rozsądnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich systemów i integralności przesyłanych do nas danych.

9.2. Gracz niniejszym przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane przez licencjobiorcę lub przez jakąkolwiek inną osobę, firmę lub podmiot w jakikolwiek sposób powiązany, lub w inny sposób zaangażowany przez licencjobiorcę w świadczenie usług na jego rzecz, abyśmy mogli świadczyć usługi na rzecz gracza zgodnie z niniejszymi Warunkami i Zasadami.

9.3. Będziemy przetwarzać dane osobowe graczy zgodnie z Polityką Prywatności niniejszej strony internetowej. W celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi przechowywania i przetwarzania takich danych osobowych zawrzemy umowy z powiązanymi osobami, spółkami lub firmami (oraz każdą inną osobą, spółką lub firmą zaangażowaną w świadczenie usług na rzecz takich powiązanych osób, spółek lub firm), które przetwarzają takie dane osobowe w naszym imieniu.

9.4. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności.


10. Skargi i reklamacje

10.1. Gracz może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta na [email protected], żeby zgłaszać reklamacje dotyczące naszych usług.

10.2. Reklamacje są rozpatrywane przez nasz zespół wsparcia i przekazane dalej w organizacji, jeśli jest to wymagane. Gracz zostanie poinformowany o stanie skargi na rozsądnym etapie.

10.3. Gracz ma prawo wnieść nierozstrzygnięte spory do Antillephone, korzystając z adresu [email protected]

10.4. Aby uzyskać więcej informacji na temat procedur składania skarg, zapoznaj się z naszą Polityką Reklamacji.


11. Wiadomości SMS i e-mail

11.1. Wiadomości SMS i e-mail są dostępne tylko dla członków AllInCasino.com.

11.2. W przypadku, gdy informacje lub tekst w wiadomościach wysyłanych pocztą elektroniczną, SMS lub w innych formularzach są nieprawidłowe, obowiązują informacje, które można znaleźć na stronie internetowej lub w Warunkach i Zasadach, lub w zasadach określonych przez AllInCasino.com.

11.3. AllInCasino.com nie przyjmuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli wystąpi jakikolwiek błąd w treści wiadomości lub jeśli użytkownik nie otrzyma wiadomości tekstowych.

11.4. AllInCasino zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wysyłania określonych wiadomości do danej grupy odbiorców. W tym przypadku oferta dotyczy wyłącznie grupy określonej przez AllInCasino.com (o ile nie zaznaczono inaczej).

11.5. Niektóre oferty są dostępne tylko dla tych użytkowników, którzy spełnili wymagania dla konkretnej oferty/promocji, określone przez AllInCasino.com.


12. Ograniczenie odpowiedzialności

12.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi oferowane na tej stronie służą wyłącznie celom rozrywkowym. Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z naszych usług, a uczestnictwo odbywa się według własnego wyboru i uznania. W związku z tym użytkownik na własne ryzyko wchodzi na stronę internetową i bierze udział w grach. Strony internetowe i gry są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnej, jak i dorozumianej. Potwierdzasz, że Twoje zainteresowanie naszymi usługami i naszą stroną internetową jest osobiste, a nie profesjonalne i że zarejestrowałeś konto na naszym portalu wyłącznie dla osobistej rozrywki. Jakiekolwiek inne korzystanie z usług, które świadczymy i jakiekolwiek inne użytkowanie z naszej strony internetowej jest surowo zabronione.

12.2. Bez uszczerbku dla ogólności poprzedniego postanowienia, my i nasi dyrektorzy, pracownicy, partnerzy i dostawcy usług:

12.2.1. Nie gwarantujemy, że oprogramowanie, gry i strony internetowe są zawsze zgodne z ich przeznaczeniem;

12.2.2. Nie gwarantujemy, że oprogramowanie, gry i strony internetowe są wolne od błędów;

12.2.3. Nie gwarantujemy, że oprogramowanie, gry i strony internetowe będą dostępne bez przerw;

12.2.4. Nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, koszty, wydatki lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wtórne, przypadkowe lub inne), powstałe w związku z korzystaniem z witryn lub uczestnictwem w grach.

12.3. Użytkownik niniejszym zgadza się w pełni zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności nas, naszych dyrektorów, pracowników, partnerów i dostawców usług za wszelkie koszty, wydatki, straty, szkody, roszczenia i zobowiązania, które mogą powstać w związku z korzystaniem z witryny lub udziałem w grach.


13. Warunki użytkowania zakładów sportowych

13.1. Wymóg obrotu dla depozytu i bonusu sportowego to ich 4-krotność. Tylko zakłady (pojedyncze/łączona) o łącznym kursie wyższym niż 1,80 liczą się do wymagań obrotu. Ta zasada obowiązuje, o ile nie określono inaczej dla konkretnej promocji.

13.2. Użytkownik może mieć tylko jeden aktywny bonus bukmacherski na raz.

13.3. Oferty rejestracji i bonusów od pierwszego depozytu są dostępne tylko dla użytkowników, którzy wcześniej nie dokonali żadnej wpłaty na wszystkie zakłady sportowe w kasynie.

13.4. Współpraca z innymi klientami w celu spełnienia wymagań bonusowych jest zabroniona i spowoduje konfiskatę wygranych.

13.5. Gra bez ryzyka (tj. proporcjonalne obstawianie różnych wyników w tej samej grze w celu stworzenia "akcji" bez ryzyka) nie liczy się do wymogu obrotu. Przykłady zakładów bez ryzyka obejmują między innymi zakłady na zwycięstwo gospodarza przed rozpoczęciem meczu oraz zakłady na zwycięstwo gości na żywo w trakcie meczu. Gracze przyłapani na zmowie (na przykład jedna osoba obstawiająca drużynę gospodarzy, a druga drużynę Gości), otrzymają trwały zakaz, a ich fundusze będą skonfiskowane.

13.6. Tylko dla użytkowników zamieszkałych w Niemczech: od marca 2013 roku wszystkie zakłady postawione przez graczy zamieszkałych w Niemczech, ze względu na dodatkowe obciążenia podatkowe wynikające z podatków od zakładów sportowych, podlegają odliczeniu w wysokości 5% od wygranych zakładów. Kwota zostanie potrącona w momencie rozliczenia i będzie zastosowana tylko do wygrywających zakładów.

13.7. Zakłady sportowe są dostarczane przez:

IT Technology Solutions Limited. IT Technology Solutions Limited jest spółką zarejestrowaną na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych z główną siedzibą pod adresem P. O. Box 146, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze; 13.8. All In Casino akceptuje i uznaje odpowiedzialność za transakcje przeprowadzone do, od lub z bukmacherem, wyłącznie za otrzymane środki, przechowywane lub wypłacone na i z konta All In Casino w związku z ustaleniami z odpowiednim dostawcą zakładów sportowych.

13.9. Aby uzyskać pełne zasady dotyczące zakładów sportowych IT Technology Solutions, kliknij  tutaj.


14. Naruszenie umowy

14.1. Jeśli naruszysz którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków i Zasad lub jeśli będziemy mieli uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że je naruszyłeś, zastrzegamy sobie prawo do nie otwarcia, zawieszenia, zamknięcia konta lub wstrzymania wypłaty wygranych i zastosowania takich środków na konto w przypadku jakichkolwiek szkód spowodowanych Twoimi działaniami.

14.2. Potwierdzasz, że AllInCasino.com będzie ostatecznym organem decydującym, czy naruszyłeś politykę, zasady, lub warunki AllInCasino.com, w sposób, który skutkuje zawieszeniem lub trwałym zakazem uczestnictwa w naszych witrynach.

14.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne naruszenia niniejszych Warunków i Zasad, które wynikają z okoliczności, których nie możemy racjonalnie oczekiwać, aby kontrolować.


15. Obowiązujące prawo

15.1. Niniejsze Warunki i Zasady podlegają prawu Cypryjskiemu.

15.2. Strony zgadzają się, że wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami i Zasadami, lub ich naruszeniem, wypowiedzeniem lub nieważnością, zostaną poddane wyłącznej jurysdykcji Cypru.